JEMNÁ JÓGA PRO SENIORY

Lektor – Katka Štěpánková
Lekce jógy trvá 60 min. Čeká vás příjemná relaxace za doprovodu relaxační, uklidňující hudby, protažení s průpravnými cviky, ásány (fyzické pozice), díky nimž posílíme tělo, mysl, i smysl pro rovnováhu, pranájáma – dechová cvičení která nás vedou ke zdravějšímu a hlubšímu dýchání, koncentrační a meditační techniky. Hodinu zakončuji opět příjemnou relaxací za doprovodu relaxační hudby.

Hodiny jógy pro dospělé  jsou vhodné pro všechny věkové kategorie od 11ti do 100 let.:-) Jóga je vhodná i pro lidi s menšími zdravotními problémy neboť nám od zdravotních problémů při pravidelném cvičení může pomoci. 

Něco málo o józe a jejich přínosech pro naše tělesné i duševní zdraví:

Slovo jóga pochází ze sanskrtského slova “JUDŽ”, což v překladu znamená spojení nebo sjednocení. Tento pojem můžeme chápat jako spojení našeho fyzického těla a psychiky v jeden harmonický celek.

Jóga je komplexní systém, životní styl, který pokrývá vše počínaje životosprávou, přes hygienu, nácvik tělesných poloh, relaxačních technik, dechových cvičení až po techniky vedoucí ke zlepšení koncentrace a meditační techniky.

Čtvrtek:
8:45-9:45 jóga pro seniory

Kurz :14.9.-21.12.202111.1.-22.2. 2022
Celkem 17 lekcí (Necvičíme 28.9. –st.sv. a 26.10. – podzimní prázdniny)
Cena:  100,-/lekce